RSS

Arhive pe etichete: Friends

Between “Friends” and “Friends with Benefits”

I’ve tangled my battle of ideas about the ways in which friendship is perceived nowadays by watching two movie series, totally opposed to each other when it comes to the miracle of durable friendships, and which affect “the good” and “the beautiful”. The two movie series are Friends and “Friends with Benefits”. It has been clear from the very beginning that the latter resembles the former from the point of view of the general idea, the former being the most famous and the best series ever broadcasted in the US.

Since I am a big admirer of Friends, and I subscribe to the types of relationships that the characters (Ross, Phoebe, Chandler, Monica, Joey and Rachel) develop as friends, I’ve immediately noticed the difference concerning the social status when it comes to the other five protagonists of “Friends with Benefits”- Ben, Sara, Fitz, Aaron, and Riley.

I wouldn’t have written this article unless some of my friends from Bucharest and I hadn’t discussed about the concept of friendship nowadays. Things are simple, or perhaps not. From my perspective, the social manifestations regarding the topic of friendship differ from a negative point of view. If at the beginning friendship used to be something natural, involving good faith, and proximity with the others for whom one cares, currently it transforms everything into a dispute for “benefits” in the circle of a presupposed friendship.

Friendship exists as a type of behaviour which facilitates the synchronization with the natural requirements (the social ethics dictates it, it’s fashionable, useful, and it helps one passing the time in a pleasant manner and so on). It would be good if friendship had as a foundation at least the things I mentioned above. On one hand, in “Friends” there are several principles which the director and the characters follow: the individual’s natural predisposition towards the need for friendship, the care of one for the other, love and real falling in love, the irony and sarcasm that are peculiar to committed friendships (they are that form of enchantment triggered by the other’s flaws, and I particularly enjoy them), the familial environment created, the lack of self-interest, or in case this appears, it should be a pursuit for the friend’s appreciation etc.

On the other hand, in”Friends with Benefits”, the things and principles change. The personal interest prevails, despite the group bonding, and despite the adhesion to the ideas that each promotes. The “benefit” appears as a leading actor in the friendship bonding between the five protagonists. Basically, the principles from the first movie series are reversed in the second. “Friends with Benefits” follows the idea of “you do what I please, so that later on I do as you like”. In Friends the principle is the following: “I feel that I should do what you please, something which is especially for you”.

On the former blog I’ve written an article entitled “Unde sunt marile prietenii?”(“Where Are the Great Friendships?”), by approaching the friendships between M. Eminescu and I. Creangă, Titu Maiorescu and P.P. Carp, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri and C. Negruzzi, A. Pleşu and G. Liiceanu, Gala Galaction and T. Arghezi, Goethe and Schiller, and others. I may repost this article on the current blog as well. The idea is that we are in the quest for great friendships but we cannot assume several essential principles: trust, the enjoyment of the other’s company, common shared values, different ideas (pay attention not to mistake “ideas” for “principles”), potential shared visions, loyalty, dedication, irony and sarcasm (as they are explained above), carefulness and cooperation. There are other principles as well but the ones enumerated here are fundamental.

When the need to be loved interferes in a potential friendship, as well as the need to be useful only in some circumstances, or the need to look good among others, or to copy a pattern and afterwards to fight one’s way in the spotlight of fame in order to use blackmailing later, or to get closer to someone also appear, then one cannot talk about “Friends” but “Friends with Benefits”.

I will never cease telling that great friendships helped other destinies.

Reclame
 
 

Etichete: , , , ,

Între “Friends” şi “Friends with Benefits”

Mi-am dus lupta ideilor despre felul în care mai este percepută prietenia astăzi, urmărind două seriale, opuse în totalitate în ceea ce priveşte miracolul prieteniilor veşnice şi dăunătoare de bine şi frumos. Cele două seriale sunt “Friends” şi “Friends with Benefits”. A fost clar încă de la început, că cel de al doilea se asemăna ca idee generală cu primul serial, cel mai celebru şi cel mai bun dintre serialele difuzate în Statele Unite ale Americii.

Fiind un mare fan al serialului “Friends” şi un adept înfocat al tipurilor de relaţii între prieteni aşa cum au fost între personajele din serial (Ross, Phoebe, Chandler, Monica, Joey, Rachel), am remarcat imediat diferenţa de poziţionare socială a celorlalte cinci personaje din serialul “Friends with Benefits”, Ben, Sara, Fitz, Aaron şi Riley.

Nu aş fi scris articolul de faţă, dacă în urmă cu două zile nu exista o discuţie cu o parte dintre amicii din Bucureşti despre prietenia de astăzi. Lucrurile sunt simple, sau nu sunt. Manifestările sociale pe tema prieteniei diferă, din punctul meu de vedere, într-un sens negativ. Dacă la început prietenia a fost ceva firesc, de credinţă, de apropiere faţă de alte persoane dragi, acum totul se transformă într-o dispută pentru “beneficii” în ciclul unei presupuse prietenii.

Prietenia există ca tip de comportament doar pentru a te alinia cerinţelor fireşti (că aşa spune morala socială, că dă bine, că e de folos, că poţi pierde timpul într-un mod plăcut etc.). Ar fi fost bine dacă prietenia avea la bază cel puţin cele menţionate de mine mai sus. În serialul “Friends” există câteva principii pe care regizorul şi personajele le urmăresc: starea naturală a omului pentru nevoia de prietenie, grija unuia faţă de celălalt, dragoste şi îndrăgostire pe bune, ironia şi sarcasmul care sunt specifice prieteniilor dedicate (este acea formă de încântare prin defectele celuilalt, iar mie îmi place nespus de mult), mediul familial creat, lipsa interesului personal, iar dacă exista, era printr-o formă de căutare tot de apreciere din partea prietenului etc.

De cealaltă parte, în serialul “Friends with Benefits” lucrurile şi principiile se schimbă. Primează interesul personal, chiar dacă personajele sunt unite într-un grup, aderă la ideile promovate de fiecare. “Beneficiul” apare ca principal actor în a lega prietenia celor cinci personaje. Practic, principiile din primul serial se inversează în cel de al doilea. Se merge pe ideea “faci ce îmi place mie, ca mai târziu să fac şi eu ce îţi place ţie”. În serialul “Friends” ideea este următoarea: “simt că trebuie să fac ce îţi place, că trebuie să fac ceva pentru tine”, iar restul vine de la sine.

Pe vechiul blog am scris un articol intitulat “Unde sunt marile prietenii?”, vorbind despre prieteniile dintre M. Eminescu şi I. Creangă, Titu Maiorescu şi P. P. Carp, M. Kogălniceanu, V. Alecsandri şi C. Negruzzi, A. Pleşu şi G. Liiceanu, Gala Galaction şi Tudor Arghezi, Goethe şi Schiller etc. Poate o să republic acel articol şi pe acest blog. Ideea este că suntem în căutarea unor mari prietenii, dar nu reuşim să ne atribuim câteva principii esenţiale: încredere, plăcerea de a te afla în compania celuilalt, valori comune, idei diferite (atenţie să nu confundaţi ideile cu valorile), posibile viziuni comune, credinţă, dedicaţie, ironie şi sarcasm (aşa cum am explicat în rândurile de mai sus), atenţie şi cooperare. Pot fi mai multe, dar cele prezentate sunt baza.

Atunci când intervine într-o posibilă prietenie o nevoie de a fi iubit(ă), doar nevoia de a fi util la anumite timpuri, ca să dai bine pe lângă alţii, doar pentru a copia un model şi apoi a răzbate în lumina vedetismului, pentru a şantaja mai târziu, pentru a te apropia de alţii etc. etc. atunci nu putem discuta de “Friends”, ci de “Friends with Benefits”.

Nu mă opresc să spun întotdeauna că marile prietenii au ajutat şi alte destine.

 

Etichete: , , , , , , , , ,