RSS

Arhive pe etichete: dezbatere

Cărțile și viața noastră – dezbatere

Cărțile și viața noastră. Despre educație, devenire intelectuală și plăcerea de a citi

A doua dezbatere din seria, „Omul și cunoașterea socială”, propune un dialog despre destinul cărților și destinul oamenilor.

afis 3 dezbatere

Omul este o ființă schimbătoare, adaptabilă și a căutat întotdeauna să cunoască ce este el și ce este lumea din jurul lui (natura, Universul, societatea). Pentru această importantă și grea căutare îi trebuia și în continuare are nevoie de un partener stabil. Acel partener este cartea și tot ceea ce se poate transmite în paginile unui volum de istorie, teorie, biografie, ficțiune sau suspans.

Cărțile dispun de atât de multe povești și idei, încât îți oferă șansa devenirii în viață. Prima dată ești obligat să citești, apoi descoperi plăcerea de a citi. Imediat totul devine o pasiune, iar în final e o formă de supraviețuire – dacă nu citești, atunci nu poți respira, nu poți mânca, nu poți gândi.

Pentru importanța sau neimportanța cărții, fiecare generație, secol sau timp al lumii, s-au raportat diferit, de aceea cartea a reușit să fie un adevărat profesor, mentor, sensei, dirijor și orice altceva ce putem asocia unor cuvinte importante – descoperire și cunoaștere.

Idei în dialog, pentru efecte bune și inspirație. Toate, pentru cărți și despre cărți. Totul e despre oameni și locuri într-un frumos joc al imaginației.

English

Our books and our lives. About education, intellectual development and the pleasure of reading

Man is a changing, an adaptable human being and has always sought to know what he IS and what the world around him IS (nature, the Universe, society). For this important and difficult search he still needed to have a stable partner. That partner is the book and everything that can be transmitted into the pages of a volume of history, theory, biography, fiction or suspense.

Books have so many stories and ideas that they give you the chance to be alive. You first have to read, then discover the pleasure of reading. Immediately everything becomes a passion, and ultimately a form of survival – if you don’t read, then you can not breathe, you can not eat, you can not think.

For the importance or unimportance of the book, every generation, century or time of the world has been reported differently, so the book has succeeded in being a true teacher, mentor, sensei, conductor, and anything else we can associate with important words – discovery and knowledge.

Ideas in dialogue, for good effects and inspiration. Everything for books and books. Everything is about people and places in a beautiful game of imagination.

 

Etichete: , , , , ,

Emoţia de toamnă a început în ritm de poezie

Proiectul “Poezii pentru o viaţă” îşi continuă traseul început acum două luni. Toamna a fost întâmpinată cu poeziile a doi mari români.  A fost o simplă întâmplare, sau nu a fost menajat nicio clipă destinul poetic? Adevărul e în mijlocul necunoscutului, dar ştiu un sigur lucru:

Emoţia de toamnă şi-un fin deznodământ,

I-am dat acum o seară, mai mult decât un trecut

Şi am promis în şoaptă

Noi, oameni cu pitici,

Că totul nu răsare, din aprige nemicuri.

(Dragoş-Andrei Preutescu)

Foto: Germania (Konstanz 2011)

Am contabilizat cele mai nemuritoare dezbateri pe care lumea le-a creat. De la facerea dreptăţii, la noile mituri ale succesului, forme ale îndrăgostirii şi forţa ei de a potoli setea de răutate, cine are nevoie de apreciere, ce este sinucigaşul şi cine vrea puterea. Toate pusă în balanţă cu versuri ale altor oameni cu simţ natural al investigaţiei omeneşti, în devenire, în existenţă, sau finalizată.

Filosofia este o poezie, sau invers?

Am simţit că am pătruns, fără să ştim, în marile filosofii ale vieţii. Întrebarea: cum pot două poezii, scrise acum mult timp, să evidenţieze atât de bine prezentul de acum? Să ne ofere cele mai bune explicaţii cu putinţă. Oare poezia a fost prima filozofie, sau filozofia a negociat şi destinul liric? Încercăm să aflăm asta la fiecare vers citit, dar aseară am aflat că poezia a făcut o prefaţă frumoasă filosofiei.

Oare ce este omul? Mulţi îşi pun întrebarea asta, iar noi am găsit răspunsul în două exprimări poetice:

“[…]

În orice om o lume îşi face încercarea,

Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van;

În orice minte lumea îşi pune întrebarea

Din nou: de unde vine şi unde merge floarea

Dorinţelor obscure sădite în noian?” (M. Eminescu)

sau,

“Oameni sunt păsări nemaîntâlnite,

Cu aripi crescute înlăuntru,

Care bat plutind, planând,

Într-un aer curat – care e gândul!” (Nichita Stănescu)

Voi ce aţi alege?

Mai multe detalii despre proiect aici.

Mai poţi citi:

  1. Să vezi viaţa altora prin poezii
 
Un comentariu

Scris de pe 10/01/2012 în Poezie

 

Etichete: , , , , , , ,